Vrijwilligerswerking vaccinatiecentrum

De studentenclubs en Revolte helpen mee in het vaccinatiecentrum van Flanders Expo. Dit doen we om nog eens buiten te komen, elkaar nog eens te zien, nuttig bezig te zijn, clubs in een goed daglicht te zetten en om ons steentje bij te dragen opdat we sneller naar het normaal leven kunnen terugkeren. Wil jij graag helpen? Vul dan zeker DEZE FORMS in!

Concreet

Waar: Flanders Expo

Shiften: 07u-14u en 13u30-20u30

Vergoeding: 35 euro per dag

Parkeerplaats: gratis en voorzien

Eten: lunchruimte voorzien om broodjes te bestellen, zaken op te warmen…

Hygiëne: toilet en douches aanwezig indien gewenst

Van het vaccinatiecentrum uit wordt er een engagement van minstens 3 shiften per persoon verwacht. Dit zorgt ervoor dat de organisatie haalbaar blijft. Zij die nog vaker een shift doen, kunnen eventueel in aanmerking komen om zelf gevaccineerd te worden. Dit is onder voorbehoud en in samenspraak met het centrum.

Alle informatie van Stad Gent vind je via de volgende links:

Het engagement is volledig vrijwillig én vrijblijvend! Niemand wordt verplicht hieraan deel te nemen. Als je beslist om mee te helpen, doe je dat in eerste instantie omdat je een bijdrage wilt leveren in de strijd tegen corona. De vergoeding en de eventuele vaccinatie zijn een mooie bonus, doch niet de kern van de zaak!

Hoe gaan we te werk?

Afhankelijk van de respons van studenten gaan wij samen een engagement aan om elke dag x aantal shiften te vullen. Dit zouden we graag voor een langere periode doen. Shiften worden doorgaans een goede twee weken op voorhand ingevuld, waardoor de studenten op voorhand moeten kijken wanneer ze zich hiervoor willen inzetten.

Club Confrater gaat een online Spreadsheet aanmaken waarin de shiften ingevuld worden. Jezelf opgeven om tijdens een shift mee te helpen, doe je door een bericht te sturen naar Club Confrater (liefst naar Ferre (Cantor) of Martijn (Vice-praeses), anders naar de clubpagina op FB of IG). Wij plannen jou dan in voor de gekozen shift. Op die manier kan je zien waar er nog mensen nodig zijn of met wie je gaat samenwerken. Hier geldt ook het principe “First come first serve”.

Belangrijk om nog te vermelden is dat iedereen zich moet registreren op de website van het vaccinatiecentrum. Hier worden best wat gegevens opgevraagd, maar dit moet op basis van, onder andere, veiligheids- en organisatorische overwegingen. Normaliter geef je op die website verder aan wanneer je kan meehelpen. Wij slaan deze stap over door in rechtstreeks contact met het vaccinatiecentrum namen door te geven voor welbepaalde shiften. Wanneer jullie effectief ingepland worden voor een shift, krijgen jullie een bevestigingsmail.

Op deze manier proberen wij om dagelijks een aantal shiften te vullen, maar tevens niemand te overbelasten.

Hoe kan ik meehelpen?

Wij vullen uitsluitend niet-medische functies in: steward, parkingboy, crowd control, mindervalide mensen helpen… Een beschrijving van de functies vinden jullie aan het einde van deze pagina.

De mensen die zich geëngageerd hebben, worden op voorhand gebrieft. In die briefing staat concrete informatie in verband met de uit te voeren shift. Het is dus een must-read alvorens je richting het vaccinatiecentrum vertrekt.

Sociaal contact?

Het is niet toegestaan om met meerdere mensen dezelfde shift te doen. Zo is het, bijvoorbeeld, niet mogelijk dat er twee parkingboys zijn in plaats van een.

We zijn op dit moment in dialoog met het centrum om te kijken wat mogelijk is om meer sociaal contact mogelijk te maken. De bottom line hier is dat we onze taak op een goede manier willen uitvoeren en professioneel willen overkomen naar de bezoekers – iets wat logisch is.

Wat te doen als je geïnteresseerd bent?

  • Je registreert je op volgende website: https://medewerkersvc.stad.gent/.
  • Je vult de Forms in die bovenaan deze pagina vermeld staat en dan voegen de stuvers van Revolte je toe aan de Facebookgroep.
  • Je houdt de Facebookgroep goed in de gaten en zet je notificaties altijd aan, zodat je berichten krijgt als er iets in de groep gepost wordt.
  • Eenmaal je geaccepteerd bent om een shift te doen, krijg je een e-mail met uitleg over je shift.
  • Je houdt vervolgens die halve dag vrij en zorgt ervoor dat je op tijd aanwezig bent en je shift goed doet.

Nog vragen? Opmerkingen? Onduidelijkheden? Bezorgheden? …?

Aarzel niet om Revolte te contacteren. Je kan ons bereiken via onze sociale media @revoltestudentenraad of via mail op communicatie.revolte@hogent.be

 

Overzicht niet-medische functies

Medewerker ingang

De medewerker ingang staat gepositioneerd aan de ruimte ‘controle’ en meet de koorts van de bezoeker. De medewerker bekijkt ook of een bezoeker effectief een afspraak heeft.

Medewerker onthaal

De medewerker onthaal staat aan een specifieke (vaccinatie)straat, checkt de afspraak via e-ticket en leest de identiteitsgegevens van de bezoeker in.

Medewerker wachtruimte

De medewerker wachtruimte houdt toezicht op de wachtruimte wanneer een bezoeker na diens vaccinatie nog even moet wachten voor eventuele bijwerkingen.

De medewerker wachtruimte reinigt de stoelen van de mensen die de wachtruimte verlaten.

Medewerker onderhoud

De medewerker onderhoud kuist op regelmatige tijdstippen de vloer van de hal. Ook het aanvullen van de dispensers met ontsmettingsalcohol behoort tot het takenpakket.

Medewerker zaal

Deze medewerker zaal is vooral verantwoordelijke voor de flow tussen ingang en uitgang.

Parkeerwachter

De parkeerwachter zorgt voor een goede circulatie op de parking.

Assistentie minder mobiele personen

De medewerker ondersteunt minder mobiele mensen tot aan het vaccinatiecentrum.

Revolte daagt HOGENT uit

In deze “Heet van de naald” wordt het wedstrijdreglement voor de wedstrijd “Revolte daagt HOGENT uit” opgenomen.

Deelname aan de wedstrijd 

Alle studenten van HOGENT mogen deelnemen aan deze wedstrijd op voorwaarde dat ze voorkomen in de databank van HOGENT op 19/04/2021 behalve: 

  • Het dagelijks bestuur van Revolte;
  • Een DSR voor haar eigen verzonnen challenge(s) .

Door het loutere feit van deelname aanvaarden deelnemers dit wedstrijdreglement en eventueel het specifieke wedstrijdreglement. 

Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, in aanmerking genomen. 

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek HOGENT e-mailadres per challenge aan de wedstrijd deelnemen. 

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden gedurende het evenement. 

Revolte kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijden, georganiseerd door Revolte, voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw. 

Verloop van de wedstrijd 

De wedstrijd start op 12/04/2021 om 08u00 en eindigt op 19/04/2021 om 23u59.  

Inzendingen voor de uitdaging(en) zijn enkel geldig indien het bijhorende Microsoft Form volledig ingevuld doorgezonden wordt. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de uitdaging(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de uitdaging(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. 

Prijzen 

Revolte is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs van de wedstrijd. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

Indien een prijs verstuurd wordt, is Revolte niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, is Revolte evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via e-mail. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via de website en sociale media van Revolte. 

Privacy 

Revolte is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden om bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). We bewaren gegevens tot maximum een maand na afloop van de wedstrijd. Dit alles conform de privacy verklaring van HOGENT.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan hiervoor nodig bewaard. 

Overige bepalingen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Uitslagen en beslissingen van Revolte en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten. Voor vragen en klachten kan er contact opgenomen worden via revolte@hogent.be 

Revolte is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Revolte, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is Revolte aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, vertraging, staking, beschadiging of verlies etc.) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

De winnaars van de wedstrijd verlenen Revolte toestemming om kosteloos hun naam, foto en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Revolte. 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.