Skip to content

De heisa rond het “verplicht” vaccineren van studenten zal jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren klinken. Het nieuws is ook Revolte niet ontgaan. Wij, als Revolte, willen duiden dat HOGENT de studenten niet verplicht om zich te laten inenten. Het doel van HOGENT is wel om studenten bewust te maken van twee aspecten 

  • Studenten hebben het recht om het vaccin te weigeren; 
  • Stageplaatsen hebben bepaalde rechten, waaronder het recht om stagiairs toe te laten onder bepaalde voorwaarden.  

Met andere woorden, HOGENT wil studenten bewustmaken van het belang van een vaccinatie tijdens deze coronaperiode. 

Anderzijds mag het effect van sociale media niet onderschat worden. Zoals eerder geschreven, kan een sociale media post voor verwarring zorgen bij studenten. Alle studenten hebben het recht om hun mening te delen op sociale media, maar wij willen enkele kanttekeningen maken. Wanneer studenten zich in een situatie bevinden waarbij ze niet goed weten wat ze moeten doen met bepaalde informatie, of ze er vragen of frustraties over hebben, kunnen ze steeds hun mening delen met de afzender van de informatie. In dit geval kon de student de lector zeker vooraf contacteren.

We begrijpen dat het in sommige gevallen niet gemakkelijk is om op te komen voor je eigen mening. Daarom willen we graag, als Revolte, onze hand uitreiken naar alle studenten. Wij zijn er voor jou. Wij willen jou op weg helpen om acties te ondernemen, opdat jij je stem kan laten horen bij je lector of bij de diensten aan HOGENT. 

Hoe kan je ons bereiken? Contacteer ons via de socials of stuur een mail naar revolte@hogent.be. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.  

 

De HOGENT-slide waar het allemaal mee begon 

We willen aan de studenten meegeven dat ze bij hun inschrijving indirect het Onderwijs- en examenreglement (OER) ondertekenen. Hierbij is het belangrijk om artikel 47 van het OER in acht te nemen:  

“De student mag geen geluids- of beeldopnamen maken van onderwijsactiviteiten, tenzij hieromtrent specifieke afspraken zijn gemaakt met de lesgever. Opnamemateriaal kan enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of voor de studentengroep waarmee de lesgever vooraf afspraken heeft gemaakt. Het is nooit toegelaten om opnames te maken van een examen of feedbackmoment. Commercieel gebruik van opnames is verboden.” 

We willen jullie ervan bewust maken dat incidenten, zoals dat van vorige week, een vals gevoel van veiligheid geven tijdens de online lessen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor lectoren is dit een harde klap. Wanneer dergelijke situaties zich meermaals voordoen, zal er een gevoel van onveiligheid heersen tijdens de lessen. Maak daarom geen opnames of beeldmateriaal van online lessen. 

We zitten allemaal in een moeilijke periode. Desondanks blijven we zoeken naar mogelijkheden of alternatieven om jullie wensen aan HOGENT waar te maken. Het is in deze tijden niet gemakkelijk om als student voor de dag te komen. Daarom werkt Revolte nauw samen met alle HOGENT-diensten om het onderwijs voor studenten dragelijker te maken. Jullie staan er niet alleen voor. Durf spreken, durf contact opnemen met ons, want Revolte staat aan jullie zijde. 

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video