Skip to content

Ieder jaar bekijken HOGENT en Revolte Studentenraad hoe de academische kalenders verbeterd kunnen worden. De nieuwe kalenders worden in het eerste semester van het academiejaar herzien en, in samenwerking met de Onderwijsraad, worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Ook in het eerste semester van dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan om te kijken wat er nog beter kan. Op die manier willen we studentvriendelijk onderwijs incorporeren in onze academische kalenders.

Voorgaande academische kalenders

Zoals de student aan HOGENT reeds heeft kunnen opmerken, voorzien de academische kalenders geen tussenreces (lees: vakantie) in het eerste semester om op adem te komen. Naast het feit dat een dergelijk tussenreces een voordeel kan zijn op mentaal vlak, is het ook een interessant moment om zich voor te bereiden op de examens, lessen in te halen, boeken in orde te brengen, etc.

Om na te gaan wat de meningen van de studenten waren rond een mogelijke herfstvakantie, heeft Revolte de HOGENT-studenten bevraagd.

Wat was het idee?

Het idee was om een herfstvakantie toe te voegen aan de academische kalenders vanaf academiejaar 2021-2022.

Aangezien de academische kalenders jaarlijks door Revolte worden goedgekeurd, achtten we het niet onbelangrijk om heel breed te luisteren naar wat HOGENT-studenten van dit voorstel vonden.

Wat moest er gebeuren bij toevoeging van een herfstvakantie?

Om een herfstvakantie te kunnen toevoegen aan de kalender van volgend academiejaar, speelden enkele wijzigingen een rol voor de huidige academische kalender.

Wat waren deze concrete wijzigingen?

Huidige (e.v.) academische kalender Wijziging
Zomerreces:

Do 05/07/2021 – Woe 22/08/2021

De zomervakantie start op Do 01/07/2021. Er is dus een verschuiving, maar het aantal van  7 weken zomervakantie wordt behouden.
Tweede zit (lees: herexamens):

Ma 23/08/2021 – Vrij 17/09/2021

De tweede zit wordt verminderd met 2 examendagen: Do 19/08/2021 – Ma 13/09/2021
Onthaalweek:

Ma 20/09/2021 –  Vrij 25/09/2021

De onthaalweek wordt ingekort naar 4 dagen en, door de voorgaande wijzigingen, wordt er een week gewonnen. De onthaalweek kan dan starten op Di 14/09/2021 – Vrij 17/09/2021.

Naar aanleiding van de bovenstaande verschuivingen in de academische kalender van 2020-2021, kon men een week vrijmaken om de onthaalweek van volgend academiejaar een week vroeger te laten starten. Dit impliceerde dat de lesweek ook een week vroeger kon starten, namelijk op 20/09/2021. Alle wijzigingen zouden worden doorgevoerd zonder het aantal zomerweken in de huidige kalender in te korten. Vanaf 2021-2022, echter, zou het aantal zomerweken ingekort worden naar zes weken. De laatste week van de zomervakantie zou vanaf dan gerecupereerd worden als herfstvakantie.

Wat waren in dat geval dan de toekomstige vakantiemomenten?

  • 3 dagen in november: collectief vastgelegd op 3, 4 en 5 november (herfstvakantie), want 1 en 2 november zijn de verlofdagen Allerheiligen en Allerzielen;
  • 2 weken kerstvakantie;
  • 5 dagen (1 week) intersemestriële vakantie in februari;
  • 2 weken paasvakantie;
  • 6 weken aaneensluitende zomervakantie in de periode juli-augustus.

De onderstaande video geeft hier meer uitleg over:

De academische kalenders kan je via de volgende pdf’s consulteren:

Wat is er nu beslist? Komt er een herfstvakantie? 

Revolte heeft, onder impuls van de WG Onderwijs,  hiervoor een bevraging georganiseerd en heeft dit in een dossier gegoten. Via dit document kunnen jullie alle stappen, de meningen van de studenten van de verschillende departementen en de genomen beslissingen nalezen.  

Na het volgen van de verschillende procedures voor de herziening van de academische kalender is er definitief besloten dat er volgend academiejaar 2021 – 2022 geen herfstvakantie in onze academische kalenders zal komen. HOGENT heeft beslist om eerst een breed onderzoek te doen naar de wensen van alle HOGENTenaren, met referentie naar het dossier Herfstvakantie van Revolte. Op basis van dat onderzoek zal er voor de komende jaren gekeken worden of er al dan niet een herfstvakantie ingevoerd wordt.  

Of de stem van de student tegen dan ongewijzigd zal blijven, gaan we volgend jaar te weten komen. Wil je nu al je academische kalender van volgend academiejaar inkijken? Dan kan dat via deze link 

Heb je nog vragen over het dossier Herfstvakantie? Stuur gerust een mail naar onderwijs.revolte@hogent.be .  

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video