Skip to content

In het beleidsplan studentenparticipatie 2020-2025 worden 6 strategische doelstellingen (SD) vooropgesteld waaraan enkele operationele doelstellingen (OD) gekoppeld zijn. Elk academiejaar maken de Algemene Studentenraad en de participatiecoaches samen een jaaractieplan op. Dit jaaractieplan helpt mee de strategische doelen te bereiken.

SD 1 Studentenparticipatie aan HOGENT is meer dan inspraak voor studenten.

Studentenparticipatie is meer dan inspraak voor studenten. Wil participatie een meerwaarde zijn voor HOGENT, dan worden de studenten betrokken en begeleid in het hele proces van besluitvorming en beslissen zij mee over de beleidsopties.

OD 1.1 Het hogeschoolbestuur, de directies en de departementen/de School of Arts/de GO5  betrekken de studentenvertegenwoordigers zo veel als mogelijk bij het proces van besluitvorming.

OD 1.2 De stuvers met een mandaat in een bestuurs-, advies-of overlegorgaan van HOGENT zijn volwaardige leden van dat orgaan en wegen op het beleid.

 

SD 2 Studentenparticipatie aan HOGENT is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Als studentenparticipatie een evidentie wil zijn aan HOGENT, dan is het een gedeelde verantwoordelijkheid: zowel de studenten als het personeel nemen hierin een actieve rol op. Elke HOGENTenaar draagt bij tot een sterke participatiecultuur.

OD 2.1 De departementen/de School of Arts/de GO5 nemen een rol op in de studentenparticipatie.

OD 2. De personeelsleden die aan de slag willen gaan met studentenparticipatie worden hierin ondersteund.

OD 2.3 De kandidaat-stuvers worden voldoende ingelicht over de inhoud en de werklast van de mandaten en de functies.

 

SD 3 Studentenparticipatie aan HOGENT is algemeen bekend bij studenten en personeelsleden.

Studenten en personeelsleden weten op welke manier er aan studentenparticipatie gedaan wordt. Studentenparticipatie is top-of-mind en de openstaande mandaten zijn fel begeerd.

OD 3.1 Een communicatieplan om de studentenparticipatie te promoten bij studenten en personeelsleden, wordt opgemaakt.

OD 3.2 Het statuut van stuver wordt breed bekendgemaakt bij de personeelsleden.

OD 3.3 De studentenverkiezingen worden elk academiejaar actief gepromoot.

 

SD 4 Studentenparticipatie aan HOGENT is er voor alle studenten.

De studentenvertegenwoordiging is een weerspiegeling van de diverse HOGENT-studentenpopulatie.

OD 4.1 Het diversiteitsplan, waarin acties worden opgenomen om kansen- en minderheidsgroepen beter te bereiken, wordt uitgewerkt.

OD 4.2 Elke bachelor-en graduaatsopleiding wordt vertegenwoordigd in de Departementale Studentenraden.

OD 4.3 Met het oog op een breder draagvlak bij de studenten, worden de banden tussen de studentenraden en de studentenverenigingen versterkt.

OD 4.4 De uitwisselingsstudenten worden op structurele basis betrokken bij de studentenparticipatie aan HOGENT.

 

SD 5 Studentenparticipatie aan HOGENT wordt sterk gewaardeerd en ondersteund.

De stuvers krijgen de materiële en logistieke ondersteuning die nodig is om hun mandaat naar behoren uit te voeren en krijgen voldoende kansen om zichzelf te ontwikkelen tot professionele medebestuurders.

OD 5.1 De stuvers hebben toegang tot een uitgebreid vormingsaanbod waardoor ze met een brede bagage aan skills hun mandaat kunnen uitvoeren.

OD 5.2 Er worden twee voltijdse participatiecoaches met een duidelijk functieprofiel ingezet om de studentenvertegenwoordigers te ondersteunen en de studentenparticipatie verder uit te bouwen.

OD 5.3 De stuvers beschikken op elke campus over een degelijk uitgeruste accommodatie om te werken aan stuver-gerelateerde taken en om te vergaderen.

OD 5.4 Verschillende vormen van valorisatie van het engagement van de stuvers worden onderzocht.

OD 5.5 De stuvers krijgen, afhankelijk van hun noden, de nodige materiële ondersteuning.

OD 5.6 Er wordt een performant systeem uitgewerkt om de onkosten van de stuvers te (pre)financieren.

 

SD 6 Studentenparticipatie aan HOGENT is laagdrempelig en toegankelijk.

De deelname aan studentenparticipatie moet toegankelijk zijn voor alle studenten. De studenten mogen geen drempels ervaren bij het participeren en kunnen, zonder een langdurig engagement aan te moeten gaan, te allen tijde hun mening kwijt.

OD 6.1 Het Studentenforum, dat thematisch de informele studentenparticipatie faciliteert, wordt structureel georganiseerd.

OD 6.2 De mogelijkheden om de vergaderingen van de studentenraden online aan te bieden en bij te wonen worden onderzocht.

OD 6.3 Studentenparticipatie wordt op alle campussen georganiseerd.

OD 6.4 De communicatie naar studenten wordt zo veel mogelijk zowel in het Nederlands als in het Engels voorzien.

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video