Ons allereerste studentenforum!

Op 26 april 2022 organiseerde Revolte het allereerste studentenforum. Maar, wat is dat nu juist?

Een studentenforum is een laagdrempelige manier om alle HOGENT-studenten (die geen formeel engagement willen aangaan) toch te laten participeren. Hierin worden boeiende thema’s of topics op hogeschoolbreed niveau besproken. En ook niet onbelangrijk … vaak gaat dit gepaard met een leuke traktatie zoals bier en burgers op het vorige studentenforum!

Thema MOOL

Wij zijn geïnteresseerd in jullie ongezouten mening omtrent enkele “hot topics” binnen HOGENT.

Het thema van dit eerste studentenforum was MOOL, of anders gezegd: de mix tussen online en offline onderwijs.

Alle input omtrent dit topic werd op een interactieve en anonieme wijze verzameld, en achteraf doorgeven aan lectoren. Op die manier willen we verzekeren dat er ook effectief rekening wordt gehouden met jullie mening.

Teamsgroep studentenforum

Na het forum worden alle deelnemers toegevoegd aan onze Teamsgroep. Hierin worden onder meer polls geplaatst om jullie mening opnieuw te laten doorstromen tot in het bestuur van HOGENT.

Alleen op die manier kunnen we zorgen voor verandering.

Resultaat

Wat nemen we mee uit het eerste studentenforum? Uiteraard heel wat.

Samen zorgden jullie voor veel bruikbare input! Hierbij een kleine opsomming van enkele belangrijke punten:

  • De voorkeur van studenten blijft uitgaan naar fysieke lessen.
  • Online werkvormen zoals leerpaden worden enkel gezien als een nuttige aanvulling op de fysieke lesmomenten.
  • Zowel bij leerpaden, online lessen, fysieke lessen, groepswerken, als in andere werkvormen wordt er gevraagd naar meer structuur.
  • Lesopnames zijn nuttig ter herhaling van de leerstof, maar niet voor elke student even handig/opportuun. Daarom mag het bekijken van lesopnames niet verplicht worden.
  • Online lessen dragen niet bij tot de voorkeur van de student, maar indien ze toch georganiseerd worden moet dit: voldoende gestructureerd, met duidelijke PPT’s en voldoende pauzes alsook bijkomende interactiemomenten.

Wil je meer info over het studentenforum of wordt je graag toegevoegd aan onze Teamsgroep? Stuur gerust een mailtje.

Merci amigo! 😊